اهداف

هدف از تشکیل صندوق، نگهداری دارایی¬های اوراق بهاداری است که در قالب یک سبد مشخص از سهام متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران به این صندوق منتقل شده است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، ریسک نوسانات قیمت دارایی-های صندوق و نوسانات قیمت واحدهای سرمایه¬گذاری وجود خواهد داشت.

الزامات سرمایه گذاری

این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام است. صندوق در دارايي‌هايي به شرح زیر سرمایه‌گذاری می‌کند:

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
1- پالایش نفت اصفهان 15%
2- پالایش نفت بندر عباس 15%
3- پالایش نفت تبریز 15%
4- پالایش نفت تهران 15%