اطلاعات لحظه‌ای: 1400/01/23
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 73,347 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 72,845 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/01/23
کل خالص ارزش دارائی ها 96,465,773,048,979 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 72,845 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 72,845 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 73,347 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 1,324,273,348

تاریخ آغاز فعالیت:

1399/09/09

مدیر صندوق:

شركت تامين سرمايه نوين

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي ارقام نگر آريا

مدیران سرمایه گذاری:

سارا گوهري اناركي

حسابرس:

موسسه حسابرسي بهراد مشار